Nástroje pro zavedení do praxe

Návratnost investice

Skutečnost, zda rozvojový program nebo školení splní očekávání klienta a investice vložená do rozvoje pracovníků se vrátí, ovlivňuje mnoho faktorů. Pokud jsou v rámci evaluace programu první dva stupně (spokojenost účastníka s kurzem a co se naučil) hodnoceny pozitivně, přichází rozhodující otázka − co z toho, co se účastník naučil, používá v praxi?

Každodenní kolotoč, absence vedení po semináři a nedostatečná podpora ve firmě mají často za následek, že motivace lidí po semináři a pravděpodobnost využití získaných poznatků klesají. Investice vložená do rozvoje se tak ztrácí a dopady semináře jsou pro jednotlivce i organizaci velmi nízké nebo nulové.

Vedení po semináři

V našich programech klademe velký důraz na to, aby účastník dokázal získané kompetence uplatňovat v každodenním životě a dosahoval lepších výsledků. Součástí každého programu jsou pracovní implementační plány a praktické nástroje, které účastníkům umožňují plynulé zavádění nových zkušeností a přístupů do praxe. 

Součástí většiny programů je vstupní a výstupní hodnocení/sebehodnocení účastníka.

Konkrétní implementační nástroje naleznete v popisech jednotlivých programů.