Nástroje hodnocení

Našim klientům nabízíme hodnocení na individuální nebo firemní úrovni před zahájením programu a po jeho skončení.

U komplexních firemních programů výsledky hodnocení ovlivňují zaměření na kritické oblasti, výsledky sebehodnocení pak jednotlivým účastníkům pomáhají definovat slabé a silné stránky a soustředit se na konkrétní zlepšení.

Kvocient Leadershipu LQ – 360° zpětná vazba
Rozvojový program Leadership

Hodnocení osobní efektivity − 360° zpětná vazba
Rozvojový program 7 návyků skutečně efektivních lidí

Hodnocení osobní produktivity − sebehodnocení
Seminář 5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu

Hodnocení schopností pro vedení projektů − sebehodnocení
Workshop Základy úspěšného řízení projektů

Kvocient důvěry − sebehodnocení
Seminář Důvěra

Bližší informace k jednotlivým hodnocením, jejich rozsah a možnosti dodání vám rádi sdělíme na vyžádání. rhADR9jm5mrjEKd6jWmKDc.