Tvorba firemních hodnot

Proč mít organizaci založenou na sdílených a žitých hodnotách? Stephen Covey často klade otázku: "Kam byste na stupnici důležitosti od 0 do 10 zařadili rozhodnutí o organizačních hodnotách"?

Zkuste se zamyslet.............
S trochou nadsázky S. Covey odpovídá: "Je to 12, a víte proč? Protože od tohoto základního rozhodnutí se odvíjí vaše každé další rozhodnutí."

V obtížných situacích se lidé vědomě či nevědomě obracejí k osvědčeným pravidlům, zažitým návykům, získaným zkušenostem - hodnotám, podle kterých řídí své jednání. Základní hodnoty nám pomáhají orientovat se složitých, nejasných situacích. Každá společnost se snaží tyto hodnoty kodifikovat, vyjasnit je a pomoci tak jednotlivcům v jejich dodržování.  Ve větších celcích, týmech, organizacích jsou hodnoty důležitým stavebním kamenem, který je základním předpokladem pro dlouhodobý, stabilní rozvoj. Mnoho firem hodnoty definované má, otázkou zůstává zda-li jsou skutečně sdílené a žité všemi zaměstnanci. 

Výrok jednoho manažera: "Výsledky, obrat a zisk, které máme - to vše je výsledkem naplňování našich hodnot a poslání."
V mnoha společnostech si plně uvědomují, že deklarované ještě neznamená žité.

Sdílené hodnoty jsou základem důvěry. Ta je zase základem pro vytváření kvalitních vztahů, které umožňují spolupráci - synergii mezi lidmi. Firmy, které dokáží vytvářet synergická řešení, rostou daleko rychleji než společnosti, které tento potenciál využít nedokáží.

Přínosy pro firmu - díky semináři získáte:

 • společné zaměření firmy: "Víme, na čem nám záleží, táhneme za jeden provaz"
 • vyšší důvěru, sladění firmy, lepší součinnost týmů
 • vzájemné pochopení, zlepšení komunikace, předcházení nedorozuměním
 • jednodušší přijímání zodpovědnosti, menší obavy
 • zvýšení motivace zaměstnanců, loajality k firmě
 • předcházení konfliktním situacím a lepší řešení problémů > hledá se řešení, ne viník
 • předvídatelné chování - snížení stresu

Přínosy pro účastníky:

 • zvýšení sebevědomí a sebedůvěry
 • snížení frustrace, větší vyrovnanost
 • zvýšení motivace
 • dlouhodobě lepší výsledky

Výstup z workshopu:

 • definice a vysvětlení vašich firemních (týmových) hodnot
 • plán implementace firemních (týmových) hodnot

Seminář "Tvorba hodnot" je organizován pouze jako firemní program (dvoudenní).