Proaktivita

„Řiďte svůj život, nebo to udělá někdo jiný.“ – Stephen. R. Covey

Jednodenní workshop zaměřený na zvýšení zapojení, vniřtní motivace
a zodpovědnosti zaměstnanců.

Jako proaktivní životní postoj vnímáme přijetí osobní zodpovědnosti za veškeré své jednání, a to jak v osobním životě, tak v zaměstnání. Takový postoj nám pomáhá k lepšímu pochopení sebe sama, k jasnějšímu plánování svého života a následně dílčích úkolů a kroků, ulehčuje orientaci v prirotách, pomáhá pochopit vnitřní individuální motivátory. 

Proaktivita šetří čas a energii. Je vstupem do empatické a efektivní komunikace, provede nás potencionálním konfliktem či nedorozuměním s ostatními lidmi. Pomůže nám budovat dlouhodobé vztahy v osobním i pracovním prostředí.

Manažerům proaktivita pomáhá při vedení a motivaci jejich týmů.


Komu je workshop určen?


Z pohledu jednotlivce:

 • Nevíte si rady s vaším osobním a/ nebo profesním směřováním?
 • Máte pocit, že lidé kolem vás o vás rozhodují?
 • Dostáváte se pravidelně do situací, které hrozí konfliktem s jinými lidmi?
 • Máte pocit, že neumíte prosadit svůj názor?

 

Z pohledu organizace:

 • Očekáváte od svých zaměstnanců větší míru: zapojení, iniciativy, samostatnosti?
 • Hledáte cesty pro dlouhodobě udržitelnou motivaci jednotlivců i týmů a tím pro jejich efektivní výkon?
 • Vaši manažeři tápají jak podpořit proaktivitu svých lidí?

Obsah a přínosy workshopu

 • Čtyři oblasti, které pomáhají vybudovat proaktivní životní postoj:
 1. Proaktivní odezva co znamená, jak vzniká, v čem je přínosná
 2. Okruh vlivu a zájmu 
 3. Proaktivní a reaktivní jazyk
 4. Nositel pozitivní změny 
 • Osobní vize či cíl 
 • Myšlení výhra – výhra 
 • Empatická komunikace 

 

Workshop Proaktivita poskytne účastníkům základní metodiku a následně konkrétní náměty a nástroje pro uplatnění v denní praxi. Účastník workshopu bude schopen:

 • proaktivně reagovat na vzniklé situace a nebýt ve vleku ostatních
 • rozpoznávat situace, které má, či nemá pod kontrolou a kdy má smysl investovat energii
 • pracovat s osobní a profesní vizí
 • stanovit si priority a orientovat se na výsledek
 • empaticky a efektivně komunikovat
 • pracovat se zpětnou vazbou
 • ustát a prezentovat vlastní názor
 • předcházet konfliktům a řešit ty již vzniklé


Workshop je veden interaktivní formou, součástí jsou krátké teoretické vstupy, nácvik dovedností, řešení reálných životních a pracovních situací účastníků. Dostatek prostoru je věnován také diskuzi a otázkám. 


Délka a cena 

Jednodenní workshop

 • Jednodenní program pro veřejnost - 8 500 Kč bez DPH
 • Firemní program - nabídku připravíme na základě vašich požadavků

Kalendář akcí

Nyní neplánujeme žádná školení. V případě zájmu, nám napište.