Prezentační výhoda

Nepřesvědčivé prezentace, neefektivní komunikace a nedostatek účinných metod pro předávání informací vedou k jednáním bez výsledků i k promarněným obchodním příležitostem. Nízká produktivita navíc vytváří ty nejrozšířenější skryté náklady mnoha firem v 21. století. 

 


O semináři

Cílem semináře Prezentační výhoda je naučit účastníky vést úspěšné prezentace, a to opakovaně, lépe informovat a přesvědčovat druhé lidi. Je vhodný pro každého, kdo potřebuje zlepšit dovednost veřejného vystupování před malou či velkou skupinou lidí i dovednosti potřebné pro sdílení informací mezi dvěma osobami, tváří v tvář, nebo virtuálně. Seminář čerpá z nejnovějších poznatků neurovědy.

Stáhněte si prospekt k semináři


Obsah semináře

Seminář se zaměřuje jak na přípravu přesvědčivého sdělení, tak na jeho přednes. Probíhá v malé skupině a vyžaduje aktivní zapojení – účastníci pracují na vlastní reálné prezentaci, prezentaci jsou natáčeny a každý získává zpětnou vazbu od lektora i ostatních účastníků. 

Základy
 • Správný přístup a účinný proces znamenají úspěšné prezentace.
 • Propojení prezentujícího s posluchači jak při klasické prezentaci, tak online.

Připravte přesvědčivé sdělení
 • Určete jasný smysl, kterého chcete svým sdělením dosáhnout.
 • Vytvořte úvod a závěr, který si lidé zapamatují.
 • Připravte klíčové body prezentace tak, aby podpořily naplnění jejího smyslu.

Propracujte účinné vizuální pomůcky
 • Používejte vizuální pomůcky, které zvýší pozornost posluchačů a zapamatovatelnost sdělení.
 • Připravte si užitečné poznámky a pomůcky. 

Prezentujte na vynikající úrovni
 • Perfektně zvládněte aspekty vytváření „prvního dojmu“.
 • Poraďte si s dobrým i špatným stresem.
 • Zvládněte otázky a skupinovou dynamiku.

Procvičujte
 • Udělejte si sebehodnocení - před seminářem a po jeho skončení.
 • Procvičujte a aplikujte nové dovednosti v praxi.


Účastníci přijíždějí s připravenou prezentací, na které dále pracují. Každý účastník minimálně 3x prezentuje „na kameru“. Záznam později obdrží, aby ho mohl rozebrat. Od lektora a skupiny dostane ihned zpětnou vazbu. 


Přínosy 

Účastníci semináře se naučí:

 • zvládat stres a získat sebejistotu,
 • připravit strukturovanou prezentaci zaměřenou na jasné cíle,
 • přesvědčivě prezentovat hlavní myšlenky,
 • efektivně používat prezentační pomůcky,
 • argumentovat a zvládat diskuse po prezentaci.

 


Materiály pro účastníky

 • Materiály pro účastníkySebehodnocení prezentačních dovedností - vstupní před seminářem a výstupní po pěti týdnech od skončení semináře 
 • Pracovní manuál
 • Praktické karty shrnující nejdůležitější informace a obsahující užitečné tipy a rady 
 • Plán prezentace - vytištěný i v elektronické podobě pro opakované použití
 • Kartičky na poznámky
 • USB flash disk se záznamem svých prezentací ze semináře 

Délka a cena semináře

Dvoudenní intenzivní seminář

 • Seminář pro veřejnost - 18 900 Kč bez DPH, bez ubytování
 • Firemní seminář - nabídku připravíme na základě vašich požadavků

 

 

Kalendář akcí

Nyní neplánujeme žádná školení. V případě zájmu, nám napište.