Uzavřete obchod

Tento seminář z programu Helping Clients Succeed naučí obchodníky vytvářet dobré podmínky pro to, aby klient mohl rychleji přijímat správná rozhodnutí, která mu nejlépe pomohou k naplnění jeho potřeb a povedou k uzavření obchodu v duchu oboustranného prospěchu.

Naši klienti díky programu například dosáhli:

obrázek_přínos_CTS_kompr1

Stáhněte si prospekt k tomuto modulu | Prohlédněte si materiály pro účastníky