Helping Clients Succeed

"Cvičení dělá mistra"

1 den na semináři a 12 týdnů procvičování udělá mistry i z vašich obchodníků.

Nový program Helping Clients Succeed zvyšuje efektivitu obchodníků a nabízí unikátní systém zavádění poznatků ze semináře do praxe. Účastníci získají praktické nástroje a 12týdenní implementační plány, které podporují osobní zodpovědnost účastníků i zapojení celého obchodního týmu, pomáhají jim zafixovat teorii, procvičovat nové dovednosti a vytvořit správné návyky vedoucí k měřitelným výsledkům.

Články o efektivitě prodeje


O programu

Program Helping Clients Succeed pomůže obchodníkům změnit způsob myšlení a přejít od tradičního stylu prodeje k aktivnímu prodeji orientovanému na zákazníka. Obchodníci si osvojí postupy a dovednosti, které jim pomohou zkoumat a pochopit skutečné potřeby klienta, a společně s klientem pak vytváří takové řešení, jež přinese oběma stranám prospěch. Dopady programu jsou trvalé a měřitelné.  

Program se skládá ze tří samostatných jednodenních seminářů (témat):

1. Naplňte svůj obchodní plán/pipeline
2. Ohodnoťte své obchodní příležitosti
3. Uzavřete obchod

Každý z nich je zaměřen na část prodejní cyklu − od vyhledávání nových zákazníků přes hodnocení potenciálu obchodních příležitostí až po uzavírání obchodu. Program Helping Clients Succeed tak nabízí účinné řešení pro každou fázi prodejního procesu.


 

Nástroje pro zavedení do praxe

Klíčovou součástí každého modulu je 12týdenní implementační proces, který zásadním způsobem ovlivňuje dopady programu a návratnost investice. Tento speciálně navržený plán absolventa po semináři vede k postupnému zavádění nových zkušeností do praxe; při práci s plánem využívá praktické nástroje a videa.


Celkové přínosy 

Účastníci programu se zdokonalí v následujících oblastech:

  • získají nový přístup k prodeji – jejich záměrem se stane pomoci klientům dosáhnout jejich cílů; stanou se pro klienty konzultantem, 
  • promění klasické obchodní vazby mezi prodávajícím a kupujícím na otevřený a důvěryhodný vztah, 
  • osvojí si dovednosti a postupy, jak klást klientovi správné otázky, naslouchat a porozumět problémům, které potřebuje řešit, a výsledkům, jakých chce dosáhnout, 
  • dokážou vytvářet řešení, která budou přesně odpovídat potřebám klienta a budou prospěšná pro obě strany.


S pomocí 12týdenního pracovního plánu si účastníci vytvoří a upevní nové návyky, které jim umožní trvale uplatňovat osvědčené postupy těch nejlepších obchodníků a dosahovat tak skvělých výsledků.  


Výsledky

Ocenění 

Top20_2018_Web_SALES

 

Pro rok 2018 byla skupina společnosti FranklinCovey zabývající se efektivitou obchodu (FranklinCovey Sales Performance) pojedenácté za sebou oceněna portálem Training Industry, Inc a zařazena na prestižní žebříček 20 nejlepších společností poskytujících školení v oblasti prodeje.

 

Společnost FranklinCovey se rovněž umístila mezi dvacítkou nejlepších vzdělávacích organizací v oblasti prodeje za rok 2014 v žebříčku magazínu Selling Power.

Za rok 2014 společnost FrankliCovey dále získala díky svému řešení pro prodej tato ocenění: bronzovou cenu The Stewie Awards (v kategorii Sales Training Practise of the Year) a také bronzovou hvězdu v ocenění Brandon Hall.


U klientů

Naši klienti připisují velký význam našim řešením na podporu prodeje, vyjádřeno čísly je to například nárůst velikosti zakázek o 18 %, zvýšení obchodních příležitostí o 70 % a o 40 % více schůzek s klíčovými lidmi ve firmě. Věříme, že vám můžeme pomoci k dosažení podobných výsledků.

Zkušenosti společnosti Vynamic (manažerské poradenství pro zdravotnictví)

 

loga mezinárodních klientů  


Délka a cena programu

Program Helping Clients Succeed se skládá ze tří samostatných jednodenních modulů. Jednotlivé moduly můžete realizovat jako kompletní program zvýšení prodejní výkonnosti vašich obchodních týmů, nebo si můžete vybrat samostatně tu část, která nejlépe odpovídá vašim aktuálním potřebám. 

Vzhledem k variabilitě programu vám nabídku vytvoříme podle vašich požadavků. 

 

Pro absolventy

Kalendář akcí

Nyní neplánujeme žádná školení. V případě zájmu, nám napište.