Obsah programu

Program 7 návyků skutečně efektivních lidí začíná porozumění klíčovým principům efektivity a uvědoměním si svých paradigmat. Účastníci identifikují oblasti svého pracovního i osobního života, které by chtěli zlepšit.

Sedm návyků není soubor samostatných, navzájem izolovaných "receptů" rozvoje. Tyto návyky působí v souladu s přirozenými zákony růstu; umožňují kumulativní, krok za krokem jdoucí a vysoce integrovaný rozvoj efektivnosti - osobní i mezilidských vztahů.

Posloupnost a vzájemnou provázanost sedmi návyků ilustruje kontinuum zralosti, které nás vede od závislosti k nezávislosti, a nakonec k vzájemnosti - od "osobního vítězství" (osvojení si návyků 1, 2 a 3) ke "společnému vítězství" (návyky 4, 5 a 6). Poslední 7. návyk (princip vyvážené obnovy sil) zastřešuje ostatní návyky, protože bez něj by je nebylo možné využívat.

kontinuum