7 návyků skutečně efektivních lidí - základy

Jednodenní nebo dvoudenní seminář 7 návyků skutečně efektivních lidí - základy seznámí účastníky se základními principy efektivity, paradigmaty a postupy 7 návyků, které jim pomohou maximálně využívat jejich potenciál, růst a povedou je k lepším výkonům. Vedoucím pracovníkům seminář umožňuje pak na těchto základech stavět a cíleně budovat efektivní firemní kulturu napříč celou organizací.

Seminář navazuje na rozvojový program 7 návyků pro vedení společnosti a je vhodný především pro zaměstnance v nemanažerských pozicích, administrativní a běžné pracovníky.

Stáhněte si prospekt v pdf | Prohlédněte si materiály pro účastníky

Vedoucím pracovníkům a lídrům je určena třídenní nebo čtyřdenní verze rozvojového programu 7 návyků skutečně efektivních lidí a následně jednodenní workshop Implementace 7 návyků v organizaci, který je zaměřen na vedení týmů.

Program 7 návyků skutečně efektivních lidí vytváří ve firmě základní rámec pro budování jedinečné kultury, která firmu povede k naplňování jejích cílů a vizí. Zavedením 7 návyků se zásadním způsobem zlepší efektivita na úrovni osobní i mezilidské a zvýší se výkonnost celé organizace.

Dodáváme jako jednodenní nebo dvoudenní firemní seminář.