4 disciplíny realizace

Pamatujete si poslední významnou strategii, která se ve vaší organizaci nenaplnila?

Jak skončila? Sesypala se s ohlušujícím rachotem, anebo ji tiše udusily další priority?
V době, kdy se definitivně vytratila, si jí pravděpodobně už nikdo nevšiml. Co se stalo? Váš čas a energii potřebné k realizaci strategie – strategie důležité pro zítřek – pohltil kolotoč naléhavých záležitostí nezbytných k udržení každodenního chodu. Proces 4 disciplíny realizace může toto navždy změnit. 


Proces 4DX byl zdokonalen tak, aby dosáhl tří cílů:

 1. implementace v co nejkratším čase
 2. maximální zapojení lídra a týmu s minimálním narušením běžných obchodních operací
 3. udržitelné výsledky pro nejdůležitější cíle (WIG) prostřednictvím úplného přijetí procesu (nové návyky).


4 disciplíny realizace
nejsou teorie, ale osvědčený soubor zásad a postupů, které byly po mnoho let testovány a vylepšovány stovkami organizací a tisíci týmy po celém světě. Když se společnost nebo jednotlivci drží těchto disciplín, dosahují vynikajících výsledků – bez ohledu na cíl. Disciplíny jsou účinné a zároveň jednoduché. Nejsou však zjednodušující. Impementovat a udržet tento proces může být náročné. Vyžaduje totiž, abychom uvažovali a pracovali jinak než obvykle.

„Za neúspěšnými strategiemi je v 70 % případů neschopnost lídrů realizovat strategie. Nebývá to tím, že by nebyli chytří nebo neměli vizi.“
– Ram Charan

 

Přečtěte si články k tématu realizace


Nástroje pro úspěšnou realizaci

1. Zavedení procesu 4 disciplíny realizace (manažerská certifikace)

Tento celofiremní transformační proces vás naučí způsoby chování, které jsou nezbytné k naplnění nejdůležitějších cílů organizace. Díky tomuto procesu budou všichni vedoucí pracovníci i řadoví zaměstnanci schopni rozpoznat a realizovat nejvyšší priority organizace. A to prostřednictvím zaměření na skutečně nejdůležitější cíle, tzv. WIGY (Wildly Important Goals), převedením cílů do konkrétních aktivit, vytvořením přesvědčivé výsledkové tabule (scoreboard) a systému vzájemné zodpovědnosti.

Disciplína 1
Zaměřujte se na to skutečně nejdůležitější

Každému je naprosto jasné, které priority rozhodují o úspěchu a považuje je i za své priority.

Disciplína 2
Pracujte na prediktivních opatřeních. 

Každý se soustředí na vybrané činnosti, které mají největší dopad na dosažení skutečně nejdůležitějších cílů.

Disciplína 3
Zaznamenávejte a sledujte ukazatele.

Každý zná ukazatele úspěchu a v kterémkoli okamžiku ví, zda výsledky i aktivity odpovídají plánu.

Disciplína 4
Vytvořte systém vzájemné zodpovědnosti.

Každý pravidelně skládá účty ze svých výsledků při plnění cílů.

 

 

2. Zavedení Operačního systému 4 disciplíny realizace 

Operační systém 4DX

Operační systém 4 disciplíny realizace je on-line nástrojem pro osvojení a používání
4 disciplín realizace v týmu nebo v celé organizace vaším vlastním tempem. Ke každé disciplíně máte přístup na čtyřech úrovních – osvojení, aplikace, procvičení a vytváření. 

 

Stáhněte si prospekt


Přínosy zavedení procesu 4 disciplíny realizace

 • Skokové zvýšení schopnosti realizovat stanovené cíle díky trvalému odstranění překážek realizace na všech úrovních organizace.
 • Stanovení priorit a koncentrace na několik málo skutečně nejdůležitějších cílů.
 • Systematický přenos cílů na nižší úrovně a přenos výsledků na vyšší úrovně, při zachování vzájemných souvislostí.
 • Podpora týmové spolupráce prostřednictvím jednoduchého systému vzájemné zodpovědnosti.
 • Aktivní zapojení jednotlivců na všech úrovních.
 • Zvyšování motivovanosti lidí na kterékoli organizační úrovni, protože každý chápe, co musí dělat, aby přispěl k naplnění nejdůležitějších cílů organizace.
 • Rozvoj osobní efektivity jednotlivců.

 

Zkušenosti s programem 4 disciplíny realizace

 • "Zaměřili jsme se na snížení chybovosti jako na nejdůležitější cíl. Ten jsme rozpracovali na konkrétní aktivity, za které již byli zodpovědní jak jednotliví manažeři, tak i řadoví pracovníci. To bylo klíčové ? přenést zodpovědnost na každého zaměstnance a zapojit jej do hry o společný cíl." - David Šafařík, jednatel společnosti Elfetex.
  Více v případové studii

 • "Nejvíce oceňuji získání velkého množství užitečných informací v perfektním podání lektorů." - Zdeněk Matyášek, TAPI Galena

 • "Je to velká příležitost, aby si lidé našli k sobě cestu a mohli lépe společně řešit problémy." - Miloslav Švec, Daher Karbox 
   


Implementace procesu 4 disciplín realizace je možná jak na úrovni celé organizace či divize, tak na úrovni týmu za účelem zlepšení jeho výkonosti, i v rovině osobního rozvoje jednotlivců.

 

Pro absolventy

Kalendář akcí

Nyní neplánujeme žádná školení. V případě zájmu, nám napište.