Pro školy

Rozvíjíme leadership na školách.

LeaderinMe

I ve mně je lídr.

 

Transformační proces pro celé školy, založený na principech leadershipu  – vedení sebe sama a druhých. 

Celoškolní akreditovaný proces I ve mně je lídr vychází z koncepce osobního rozvoje Stephena R. Coveyho,7 návyků skutečně efektivních lidí, kterou využívají organizace a jednotlivci již 30 let.

Každý z nás, a také každé dítě, má přirozený talent a potenciál. Proto se zaměřujeme na rozvoj schopností vést sebe sama, učit se  odpovědnosti, samostatnosti, respektu a spolupráci, podporu sebedůvěry žáků.

Ověřenými nástroji leadershipu s učiteli a žáky  proces I ve mně je lídr systematicky mění kulturu školy, vytváří prostředí kultivovaných vztahů a zlepšuje komunikaci mezi rodiči a školou.

V roce 2018 počet škol na světě dosáhl 4000, v U.S.A. se stal odborně garantovaným a vysoce hodnoceným programem SEL (social and emotional learning), v ČR je akreditován v rámci DVPP. Akreditaci MŠMT ČR získal i program 7 návyků pro pedagogické pracovníky a státní podporu vč. dotace EU získala Akademie leadershipu pro vedoucí pracovníky škol.

Přidejte se do naší globální rodiny, která se v oblasti vzdělávání zaměřuje na to nejdůležitější: smysluplný život díky uspokojivým vztahům k sobě a druhým.

Stáhněte si prospekt k programu 

Podívejte se na video, proč a kam se školami jdeme:

 

fcb-mini7 návyků doma i ve škole na Facebooku Učit se ve škole leadership?
Změna kultury školy, která přináší výsledky i doma!

Strom 7N

Vedu sám sebe

Děti se učí přijmout a nést zodpovědnost za své chování a výsledky, učí se samostatnosti, plánování a chápou, jak mohou samy ovlivnit věci kolem sebe a dosahovat svých cílů.

Vedu druhé

Děti si osvojí dovednosti, které jim pomohou zvládat menší role ve třídě/ ve škole, kdy zodpovídají i za společnou práci: učí se naslouchat, respektovat druhé a spolupracovat.

Učitelé v procesu získávájí a rozvíjejí metody a nástroje, díky kterým mohou klíčové principy  snadno začlenit do každodenního vyučování.

Zavedení programu zlepšuje klima mezi zaměstnanci a kulturu v celé škole, zlepšuje studijní výsledky a minimalizuje problémy v chování.

Více informací najdete také na stránkách www.theleaderinme.org.