Nízké zapojení lidí jako indikátor chybějící důvěry ve firmě

16. 6. 2016
Nízké zapojení lidí jako indikátor chybějící důvěry ve firmě

Neangažovaní zaměstnanci nedávají do práce své nadšení, talent a energii. Existuje mnoho důvodů, proč lidé nejsou zapojeni, ale podle výzkumů klíčovou příčinou bývá nedostatek důvěry v organizaci, předně pak nedůvěra ve vztahu zaměstnance a nadřízeného.


Jsme přesvědčeni, že neangažovanost zaměstnanců je problém vedení lidí: to, jak dobře lídři budují a šíří důvěru, je přímo úměrné tomu, jak moc budou lidé zapojení.

 

Každý lídr ví, že angažovaní zaměstnanci jsou primárním předpokladem pro dosažení výsledků. Víte ale, že:

  • když v organizaci vzroste důvěra, zvyšuje se spolu s ní i angažovanost zaměstnanců a takto spirála stále stoupá vzhůru?*
  • desetiprocentní nárůst důvěry uvnitř organizace má na spokojenost zaměstnanců stejný dopad jako navýšení platu o 36 % 
  • největším hnacím motorem pro zapojení zaměstnanců je celková důvěra lidí v organizaci? Nejdůležitějším faktorem je pak důvěryhodný vztah s přímým nadřízeným. 
  • angažovanost zaměstnanců se nezlepší, když se na ni přímo zaměříte? Zapracujete na důvěře a zlepší se i zapojení. Zamyslete se nad tím − v prostředí, které neoplývá důvěrou, se vám nepodaří lidi vtáhnout do hry.


Důvěra je funkcí věrohodnosti a chování. A chování je největší devíza. Osvícení lídři a organizace si už to začínají uvědomovat. Rychlost důvěry je jazyk, rámec a proces, který dokáže zvýšit nasazení lidí. 

Chcete-li se dozvědět, jak cíleně s důvěrou pracovat, napište nám.

* Studie: Dublin University Business School

Více informací:

Jednodenní seminář Důvěra

Rozvojový program Leadership

Články k tématu Důvěra