Marián Kolník

Marián KolníkMarián Kolník je certifikovaným client partnerom FranklinCovey od roku 2008.

V r. 1985 ukončil štúdium na SVŠT v Bratislave, (Elektrotechnická fakulta, odbor elektronické počítače). Svoje vzdelanie si doplnil v r. 1995 na New York University (NYU). Neskôr prešiel manažérskym vzdelaním v Rakúsku, Veľkej Británii a vo Francúzsku. V rokoch 1991 - 2009 pôsobil v medzinárodných vrcholových riadiacich pozíciách najmä v bankovníctve (Creditanstalt, Vienna) a v priemysle (Lafarge, S.A, Paris). Bol členom nadnárodných akvizičných tímov, v ktorých zodpovedal za stratégiu (krajiny CE a CIS). Tu získal bohaté skúsenosti v oblasti komunikácie, vyjednávania, firemnej kultúry a vytvárania vzťahov. Koučingové znalosti získal vo Viedni. Ako lektor FC Marián aktívne spája svoje „nažité“ manažérske skúsenosti s najnovšími metódami v oblasti osobnostného rozvoja jednotlivcov, tímov, a leadrshipu. V súčasnosti spolupracuje so spoločnosťami Heineken Slovensko, a.s., Spirig Eastern, a.s., Asseco CE, a.s., BMB Leitner Slovakia, s.r.o., BBH a.k., s.r.o., Flaga, s.r.o. Aktívne pôsobí vo viacerých firmách pri vytváraní novej firemnej kultúry, orientovanej na človeka a jeho štyri mohutnosti (telo, emócie, intelekt a spiritualitu). Je ženatý a má 3 deti.

V r. 2005 spolu s manželkou založil a dosiaľ vedie neziskovú organizáciu Centrum obnovy rodiny, n.o., ktorá sa venuje prevencii vzťahov v manželskom a rodinnom živote a vzdelávaniu. Na Slovensku je spoluzakladateľom akreditovaného vysokoškolského štúdia „Náuka o rodine.“

„Po takmer 20-tich rokoch manažérskeho života v nadnárodných korporáciách, orientovaného iba na výkon a rast, som začal strácať zmysel pre to, čo robím. Ľudí som videl už len cez optiku čísel. Bol som vyhorený a stále viac som si uvedomoval, že dôvera a vzťahy sú predsa viac, ako čísla a harmonogramy... Zatúžil som vrátiť sa domov, „vyzliecť si manažérske montérky“, stať sa opäť „obyčajným človekom“ a podeliť sa o všetko poznanie, ktoré som za roky v biznise nadobudol. Bolo to práve v čase, keď som si vďaka „7 Návykom“ napísal svoje životné poslanie. Vtedy sa vo mne rozhorel jasný plameň poznania – slúžiť všetkým, ktorí objavujú význam vzťahov v každodennom živote človeka a hľadajú nové cesty a spôsoby pri inšpirovaní druhých. Robím túto službu rád! Napĺňa ma naozaj radosťou a láskou. Veď byť darom pre druhého je mojou najväčšou radosťou a slobodou!“    marian.kolnik@franklincovey.sk.