Lumír Šarman

Luír Šarman FLumír Šarman je partnerem FranklinCovey od roku 2006.

Předtím pracoval jako ředitel výrobního závodu společnosti KTC International. Působil také na různých pozicích ve firmě JITONA a.s. - naposledy jako zástupce ředitele logistického centra. Na počátku profesionální kariéry se věnoval zahraničnímu obchodu s velkými zemědělskými stroji a produktovému marketingu těchto zařízení. Je absolventem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Absolvoval stáže v USA, Anglii a Nizozemí.

V posledních letech Lumír spolupracuje především s firmami z oboru finančnictví (např:. Česká pojišťovna, Všeobecná úverová banka, Slovenská sporiteľňa), potravinářství (skupina Bongrain CZ) a energetiky (Flaga).

Lektorsky se Lumír zaměřuje na oblast osobní efektivity (7 návyků skutečně efektivních lidí, 5 rozhodnutí pro výjimečnou produktivitu, Prezentační dovednosti) a vedení lidí (Leadership, Důvěra).

Za dobu spolupráce s FranklinCovey si mimo práci lektora a client partnera vyzkoušel také překládání z angličtiny. Výsledkem byla kniha Jak dosahovat předvídatelných výsledků v nepředvídatelných časech. V místě svého bydliště na jihu Čech učil 20 let angličtinu, je editorem internetového časopisu Alternativa a deset let byl také zastupitelem. Mimo rodné češtiny, kterou považuje za nádherný jazyk, mluví dobře anglicky.

Motto:
„Práce lektora mi pomohla ujasnit si, co je v životě nejdůležitější. S tímto vědomím mohu předávat nejen příslušné know-how každého programu, ale hlavně inspirovat k tomu, abychom co nejvíce rozvíjeli a využívali potenciál, který v sobě máme.“ lumir.sarman@franklincovey.cz | LinkedIn

Články lektora

Produktivita v organizaci – co může udělat každý sám a co je potřeba dělat společně?